Tu wstaw nowe treści.

Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem
„Pomorski Broker Eksportowy.Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

Działanie nr 1 -The 1st China — CEEC Expo & International Consumer Goods Expo (CEEC Expo) 8-12 czerwca 2019 Ningbo

Działanie nr 2 – Amberif Gdańsk (03.2020)

Działanie nr 3 – Ambermart Gdańsk (08.2020)

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 42 141,40 zł

Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem
„Pomorski Broker Eksportowy.Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

China International Jewellery Fair w Pekinie w dniach 9-13 listopada 2017

Shenzhen International Jewellery Fair w Shenzhen w dniach 13-17 września 2018

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 36 372,80 zł

 

Firma Arsen Amber S.C. z siedzibą w Straszynie korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/233

Celem projektu jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikających z pandemii Covid-19.

Wartość całkowita projektu: 31.672,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 25.750,00 zł