Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem
„Pomorski Broker Eksportowy.Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

China International Jewellery Fair w Pekinie w dniach 9-13 listopada 2017

Shenzhen International Jewellery Fair w Shenzhen w dniach 13-17 września 2018

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 36 372,80 zł